thống kê

ILO: Hơn 80 triệu trẻ em phải làm những công việc nguy hiểm

Chấm dứt sử dụng lao động trẻ em tại các khu vực xung đột và thiên tai là chủ đề chính của Ngày Thế giới chống lao động trẻ em 12/6 năm nay và cũng là lời kêu gọi của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đưa ra nhân ngày này. Phát biểu nhân […]